DIOR

Christian Dior, bo o jego spuściźnie będzie mowa, urodził się w 1905 roku we Francji i żył zaledwie 52 lata. Założył jeden z największych domów mody na świecie, po którym pieczę przejął Bernard Arnault. Wychowywał się w licznej i bogatej rodzinie, jednak nie bał się pracy. Od zawsze interesowała go sztuka, dlatego od najmłodszych lat zajmował się sprzedażą własnych szkiców, a kiedy dorósł, dzięki wsparciu ojca otworzył małą galerię sztuki. Jednak po śmierci matki i brata oraz przez Wielki Kryzys musiał zamknąć interes. Po kilku latach zatrudnił się u projektanta Roberta Piqueta, u którego wgłębił się w to, czym do końca życia już miał się zajmować, czyli projektowaniem i wyznaczaniem trendów w modzie paryskiej, a potem światowej. Poznał się również z Pierrem Balmainem, z którym współpracował. Kiedy nastała II wojna światowa Dior wstąpił do wojska, ale zaraz po zakończonej służbie powrócił do mody z jeszcze większą werwą. Podczas trwania wojny dalej projektował, nawet suknie dla żon nazistowskich oficerów… Projektant zmarł we Włoszech w 1957 roku, a okoliczności nie są do końca znane. Był wielokrotnie nominowany do nagród za najlepsze filmowe kostiumy, w których miały okazję występować sławy światowego kina.

Christian Dior, because its all about his legacy,  was born in 1905 year in France and he had lived only 52 years. He is the founder one of the biggest fashion houses in the world, and Bernard Arnault was second crative director. He grew up in a big and rich family, however he wasn’t afraid to work. He’s shown an interest in art since young age and thats why he started selling his own sketches while still a little boy. When he grew up, thanks to the support of his father, he started running a small gallery. But aftyer the death of both his mother and brother which coincided with the Great Depression he had to close it. After a few years he joined  Robert Piquet’ s team, where he sank into things that turned out to be his profesion – clothes design and leading in Paris and, after time world fashion. He also met Pierre Balmain who worked with him. When World War Two began, mr. Dior joined the army, but once he ended a military service he got back with even more energy. During the war he was still designing, even if it meant designing dresses for nazi’s wifes… The designer passed away in Italy in 1957, in unknown circumstances. He was repeatedly nominated to prizes for the best costumes, worn by the most famous actors.

DOM MODY DIOR

Jego największe dzieło życia to Dom Mody Dior, który założył w 1946 roku, z siedzibą we Francji oczywiście. Począwszy od Christiana Diora we własnej osobie, rolę dyrektorów kreatywnych piastowały same gwiazdy, które znane są nam świetnie w obecnych czasach. Byli to między innymi:  Yves Saint Laurent i John Galliano.

His biggest creation of life, The Fashion House of Dior, created in 1946 was founded in France, of course.  Starting with Christian Dior in the flesh, the role of creative directors was held only by stars, that are known in our times. They were, among others: Yves Saint Laurent and John Galliano.

NASTĘPCZYNI (HEIRESS) –  mrs. MARIA GRAZIA CHIURI

Ekscytujący jest fakt, iż stanowisko ostatniego dyrektora kreatywnego objęła KOBIETA – Maria Grazia Chiuri, włoskiego pochodzenia, która zadebiutowała w 2016 roku. Przez 9 lat, a dokładniej od 1999 roku pracowała wraz ze swoim partnerem projektowym dla Valentino – Pierpaolo Piccioli, o czym należało wspomnieć, ponieważ to rzutuje na  jej obecne poczynania, kiedy zaczęła działać już  w pojedynkę. Ogłoszono tą rewolucyjną decyzję w czerwcu zeszłego roku, a ze swoją pierwszą kolekcją tzw. ready-to-wear debiutowała już 30 września, jednocześnie trzymając pieczę nad kolekcją haute couture i dodatków. Niniejszy post jest poświęcony jej drugiemu dziełu, równie ekscytującemu i ważnemu, które zwiastuje trendy jesienno-zimowe na 2017/18.

It’s an exciting fact that the most recent position of creative director was suceeded by a WOMAN – Maria Grazia Chiuri that is of Italian origin and had her debut in 2016. For 9 years, since 1999 to be more specific, she was working with her design partner for Valentino – Pierpaolo Piccioli. It’s important to mention as it had an influence on her current work (now she’s working on her own). This unexpected decision was announced in June, then she debuted with her first collection in September, while still in charge of haute couture collection and accessories.

This post is dedicated to her second creation, equally exciting and important, that is heralding 2017/18  fall and winter trends.

BLUE REVOLUTION – 50 SHADES OF DIOR

Podczas ostatniego tygodnia mody, w Paryżu, Chiuri ukazała światu w spektakularny sposób w jakich barwach widzi świat w ostatnim sezonie roku. Jej medytacja o niebieskich kolorach znalazła początek w archiwach Diora z 1951 roku od okrągłego pasa do spódnic. Ta wersja pojawiła się w jedwabnej sukni w połączeniu z czapką…, zaskakująco nowocześnie. Jest to moja ulubiona stylizacja 😉

During the last fashion week in Paris, Chiuri revealed to the world, in a spectacular way, in what color she sees the world in the last season of the year. Her meditation about blue colors has found the beginning in Dior’s archives from 1951 from a round belt to the skirt. This version appeard in silk dress in a combination with a beret… surprisingly modern 😉

Jest to ciemny niebieski kolor, w którym się zakochała, a inspiracje zaczerpnęła z XX wiecznych obrazów Picassa i Chagalla, po czym postanowiła uwieść nimi świat, tworząc piękny związek we wszystkich niuansach tego koloru. Włoska projektantka nie tyle w stylu i sylwetce kontynuuje pionierskie kreacje Diora, ale również w teorii, ponieważ te słowa wtórowały, przy tworzeniu owej kolekcji: “Wśród wszystkich kolorów granat niebieski jest jedynym, który może konkurować z czernią, ma te same wszystkie zalety”… Pani Maria pragnęła odkryć wszystkie odcienie ‘blue’, począwszy od delikatnego błękitu jak szlachetny lazur, cerulean, czyli coś pomiędzy błękitem a cyanem. Był też marynarski, odcienie pudru niebieskiego oraz lazutytu, czyli kamienia o głębokim niebieskim kolorze, znanym w starożytności. Wreszcie kończąc na bardziej surowych odcieniach granatu.

Its a dark, blue color, which she beloved, and took inspirations from the paintings of Picasso and Chagall from XX century, after that she decidet to seduce the world with them, at the same time she created these beautiful bonds in all nuances of the blue color. Italian designer continues pionner designs not only in the style and  silhouettes, but also in a theory, because these words were accompaning those collection: “Among all color dark blue is the only, which can compete with black, has the same all advantages”… Mrs Maria desired to discover all shades of blue, starting with azure, cerulean, which is something beetwen azure and cyan. There was marine also, powdery colors and lazurite, which means a stone in the deep blue color, know in the ancient times. Finally finishing on more raw shades of navy blue.

 

Tak, ten pokaz miał wiele imion tego niezliczonego w barwach koloru, czym projektantka rozpoczęła swoją nową erę Diora. Generalnie kolekcja opiera się na prostych, ale szykownych dodatkach. Sylwetki obejmowały wełniane płaszcze, swetry, długie spódnice i sukienki, w wieczorowym anturażu, spodnie o luźnym kroju… Co dało się zaobserwować, to również połyskujące tkaniny, tiule i falbany, na często półprzezroczystych ubraniach oraz aksamity.

Yes, this show has many names of this countless in colors of color, what was begun by her. Generally the collection is based on simple, but stylish accesories. The shilouetes contain wool coats, long skirts and dresses in evening entourage, loose pants… What we could see was also glossy fabrics, tulles and frills, on mostly semitransparents clothes and aksamits.

Jeszcze ten jeans! Kto by pomyślał, że na pokazie Diora właśnie on zagości.

And these jeans! Who would thought, that on Dior’s show there will be such a guest.

Astro & Army Girls

Kolekcja nawiązuje do  czarnej i trochę mrocznej nocy, powitej w miliony rozświetlających gwiazd niebo.  Nie sposób ominąć według mnie najpiękniejszej kreacji, jaką jest kontynuacja sukni z tulipanów i astrologii – haftów, które zaczęła Chiuri z kolekcją haute couture, dodając nocne aksamitne wstawki.Było wyczuwalne na pokazie również niemal militarystyczne powietrze, dzięki nie tyle kolorystce, co dziewczętom maszerującym niczym żołnierki Diora (jakby nawiązanie trochę do jego historii;))

The collection refers to black and kinda dark night tied up in millions stars brightening the sky. In my opinion there is no way to skip the most beautiful creation, which this continuation if the dress from tulips and astrology – embroidery, started by Chiuri in the collection haute couture with adding night aksamit  inserts. There was noticeable on the show almost militarity air also, thanks to not only colors, but the girls marching like Dior’s soldiers (some reference to his history ;))

 

Dior, Not War

Podążając za sukcesem koszulki z napisem „We Should All Be Feminists” (czego nie trzeba tłumaczyć), Chiuri zdecydowała się na bardziej subtelną polityczną wiadomość tego sezonu w formie rewolucyjnego skórzanego beretu. Wszystkie modelki miały go na sobie na czele z Rihanną, która siedziała w pierwszym rzędzie. Jest on symbolem Stephena Jonesa. W połączeniu z innym śladowym nawiązaniem do amerykańskiej ikony popkultury – Rosie the Riveter, zmieszanym z duchem prawdziwej fali feministycznego munduru lat 70-tych, dają wrażenie sztywnego i roboczego ubrania. Jednak wszystkie looki prezentowały się mimo to młodzieńczo i dziewczęco.

Folowing the succes of the shirt with a caption “We Should All Be Feminists”, Chirui decided on more subtle political message of this season which is a revolution leather beret. All models were wearing it headed by Rihanna who was sitting in the front row. Its the symbol of Stephen Jones. In the combintation with another traceable reference to american icon of the pop culture – Rosie the Riveter, mixed with a spirit real wave of feministic uniform in 70’s, give us the impression stiff and work clothes. Even thought looks presented youthful and girly.

Co jeszcze panowało wśród sylwetek interesującego? Jak przystało na francuską dziewczynę i co ją definiuje to luźne, beztroskie fale lśniących włosów z ledwo zauważalnym makijażem.

Wszystko było zwieńczone słowami samej dyrektor: “Muszę rozmawiać z milenialsami i zrozumieć ich pokolenie, ponieważ, chcę ich wspierać”. Takie zaangażowanie, nie tyle w nawiązaniu do sztuki i historii, co w obserwacji obecnych czasów, pozwoliło jej na dogłębne zbadanie kobiecej natury Diora.

Ogólnie rzecz biorąc, lekcja stylu  od Marii Grazii Chiuri wydaje się być prosta: noś marynarkę, noś monochromatyczne stroje, trzymaj się klasycznych i eleganckich akcesoriów;  Dżins powraca i nie wyprostuj włosów tej zimy!

Jeszcze kilka looków, a pod nimi: streetstyle, inspiracje w kolorach niebieskiego ORAZ PROPOZYCJE TEGO KOLORU DO KUPIENIA OBECNIE 🙂

What interesting was on the show? As a French girl should look like and what defines her is carefree shiny hair with barely  noticeable make-up.

All was topped with the words of mrs. creative director: ” I have to talk with milenials and understand their generation, because I want support them”. This kind of involvement, not only in art and history like in observation on the present times, let her to deep exploration of  Dior’s womens nature.

In general, the lesson of Marii’s style seems simple: wear a jacket, wear monochromatic clothes, stick to classical and smart outfit. The jeans are coming back, and do not streighten your hair this winter!

Below you can find more looks and: streetstyle from the fashion week, mine inspirations of color blue AND PROPOSITION OF CLOTHES IN BLUE TO BUY NOW 🙂

STREETSTYLE & who was at the show

mine inspiration with a blue color

My proposition to wear blue THIS SEASON:

jackets

marynarka ZARA

marynarka MASSIMO DUTTI

MATYNARKA H&M

dresses

nr 1 – MASSIMO DUTTI nr 2 – MASSIMO DUTTI

nr 1 – MOHITO  nr 2 – MOHITO

nr 1 – H&M  nr 2 – H&M  nr 3 – H&M  nr 4 – H&M

nr 1 – H&M  nr 2 – H&M  nr 3 – H&M

nr 1 – H&M  nr 2 – H&M  nr 3- H&M

nr 1 – MANGO  nr 2 – MANGO  nr 3 – MANGO

skirts

nr 1 – MANGO  nr 2 – MANGO

nr 1  – MOHITO  nr 2 – H&M

nr 1 – H&M  nr 2 – H&M  nr 3 – H&M

blouses

nr 1 – ZARA  nr 2 – ZARA  nr 3 – ZARA

nr 1 – MASSIMO DUTTI  nr 2 – MASSIMO DUTTI

nr – MASSIMO DUTTI  nr 2 – MASSIMO DUTTI

nr 1 – MANGO  nr 2 – MANGO nr 3 (body) – MANGO

nr 1 – H&M  nr 2 – H&M  nr 3 – H&M  nr 4- H&M

nr 1 – H&M  nr 2 – H&M  nr 3 – H&M  nr 4 – H&M

trousers

nr 1 – MASSIMO DUTTI  nr 2 – MANGO  nr 3 – MANGO  

jackets

nr 1 – MANGO  nr 2 – MANGO  nr 3 – MANGO

nr 1 – H&M   nr 2 – H&M  nr 3 – H&M

nr 1 – H&M  nr 2 – H&M  nr 3 – H&M

 ZARA

sweaters

nr 1 – MANGO  nr 2 – MASSIMO DUTTI  nr 3 – MASSIMO DUTTI

accessories

nr 1 –  MASSIMO DUTTI  nr 2 – MASSIMO DUTTI

nr 1 – ZARA  nr 2 – ZARA

nr 1 – ZARA  nr 2 – ZARA